Christelijk huwelijk gedichten

Gedichten voor een Christelijk huwelijk kunnen net iets anders zijn dan de ‘standaard’ huwelijk gedichten. Zo kunnen in gedichten speciaal voor een Christelijk huwelijk Bijbelse adviezen of citaties staan die je in een gedicht voor een gewoon huwelijk niet snel zult terug vinden.

Bekijk hier de Christelijke huwelijk gedichten >>

Bekijk hier de Christelijke huwelijk kaarten >>

 

Deze gedichten sluiten dus specifiek goed aan op mensen met een Christelijke geloofsovertuiging. Echter zijn de boodschappen te vinden in een christelijk huwelijk gedicht zo positief en liefde gerelateerd dat deze gedichten ook prima voorgedragen kunnen worden bij een niet Christelijk huwelijk.

Hoera een huwelijk! Alvast gefeliciteerd en veel plezier! Hopelijk kunt u met de gedichtjes op deze site de feeststemming nog meer vergroten. De gedichten zoals u ze kunt vinden op deze site kunt u bijvoorbeeld goed gebruiken tijdens een toost, of als tekst op een felicitatie kaartje. Hoe u de huwelijk gedichten ook gebruikt, veel plezier ermee!

christelijk huwelijk gedichten

De gedichten voor een christelijk huwelijk zijn vooral gericht aan het christelijke paar en geeft hun boodschappen en tips voor het huwelijk mee. De gedichten voor een Christelijk huwelijk beschrijven vaak de liefde tussen het stel, en vaak zie je in een gedicht voor een christelijk huwelijk een Bijbelse beeldspraak.

Bekijk hier de Christelijke huwelijk gedichten en kaarten >>

 

Christelijk huwelijk gedichten:

Christelijk huwelijk gedicht 1

Wij wensen, bruid en bruidegom,
Uw toekomst vol van zegen;
En wat u moog’lijk overkom’,
Gods oog bewaakt u van rondom!
Blijft dat op al uw levenswegen
Gelooven!

De tijd gaat voort, de arbeid roept,
Vol moeiten en gevaren,
Maar God heeft Zelf een huis gesticht,
Voor hen die wand’len in Zijn licht,
Blijft dat op al uw levenswegen
Gelooven!

De tijd gaat voort, de arbeid roept,
Vol moeiten en gevaren;
Maar God heeft Zelf een huis gesticht,
Voor hen die wand’len in Zijn licht.
Blijft dan, gehoorzaam, op Hem staren
En hopen!

Uw huw’lijksboot gaat straks in zee;
Dan gaan de zorgen groeien;
Maar Jezus Zelf vaart immers mee!
Gij moogt, vertrouwend en tevree,
In vreugd en zorgen laten bloeien
Uw liefde!

En waar de liefde bloeit, gebiedt
De Heer altijd den zegen;
Daar woont Hij zelf; daar ruischt het lied
Daar sterft geloof en hope niet:
Daar wordt Zijn levensheil verkregen
Voor eeuwig!

Christelijk huwelijk gedicht 2

Kerkelijk huwelijk

Zoals een vader
schrijdend
zijn dochter begeleidt
naar haar wachtende bruidegom

zo begeleidt de Vader
Zijn smachtende bruid

totdat de Bruidegom komt.
Christelijk huwelijk gedicht 3

Wonder van het samen leven,
samen krijgen, samen geven.
Samen één na deze dag.
Samen delen wat God gaf.

Christelijk huwelijk gedicht 4

Jouw hand en mijn hand
met Zijn hand verbonden.
Jouw hart en mijn hart
door Zijn liefde omringt.
Jouw leven en mijn leven
tot Zijn eer tezamen gebracht.

christelijk huwelijk gedichten

Christelijk huwelijk gedicht 5

Leg mij als een zegel aan uw hart
als een zegel aan uw arm.
Want sterk als de dood is de liefde
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,
haar vlammen zijn vuurvlammen,
een vuurgloed des HEREN.
Vele wateren kunnen de liefde niet blussen
en rivieren spoelen haar niet weg.
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde,
smadelijk zou men hem afwijzen.

Hoera een huwelijk! Alvast gefeliciteerd en veel plezier! Hopelijk kunt u met de gedichtjes op deze site de feeststemming nog meer vergroten. De gedichten zoals u ze kunt vinden op deze site kunt u bijvoorbeeld goed gebruiken tijdens een toost, of als tekst op een felicitatie kaartje. Hoe u de huwelijk gedichten ook gebruikt, veel plezier ermee!

Christelijk huwelijk gedicht 6

De ringen van trouw
op deze huwelijksdag
als symboliek gegeven
zijn als de jaarringen
van jullie levensboom
geworteld in Gods liefde
met elkaar verweven.

Zolang de trouw
door liefde wordt gevoed
is jullie levensboom gezond
en groeit hij goed.

De ringen van Gods trouw,
die jullie jaarringen omgeven
vormen draagkracht
voor de mooiste vruchten
van het huwelijksleven.

Christelijk huwelijk gedicht 7

Ik wil aan U mijn liefde geven
omdat ik zo veel van U houd.
Uw Woord heeft mij hiertoe gedreven,
daarin beloofde U ons trouw.
‘k Verheug me op Uw komst en juich,
zing voor U en getuig.

O Heer, hoe vurig is mijn liefde,
‘k verlang naar U als bruid, ik smacht,
heel vaak al heb ik uitgekeken
en tevergeefs op U gewacht,
de wolken dikwijls nagestaard,
nog kwam U niet op aard.

Ik heb gehuild, gesmeekt, geroepen,
de sterrenhemel afgezocht,
wanneer toch zal ik U ontmoeten?
Uw voeten kussen als dat mocht,
verwarm mij met uw liefdesgloed,
mijn hart, o Heer, het bloedt.

Vlammen verteren mij, o, sus me,
geurolie kocht ik voor Uw haar,
Beminde, kom mijn hartstocht blussen,
hoor ik U komen, is het waar?
Wanneer ik roep: “Ja Heer, ik wil,”
wordt alles in mij stil.

Christelijk huwelijk gedicht 8

Je hebt elkander trouw beloofd,
de handen in elkaar geslagen.
Omdat je in elkaar gelooft,
elkaar door ’t leven heen wilt dragen.
Maar bovenal op God gericht,
wiens zegen je nu mag ontvangen.
Die met een lach op zijn gezicht,
thans geeft wat jullie doen verlangen.

Je wenste Hem er vandaag bij,
maar niet allen vandaag, ook morgen.
De gulle gever dat is Hij,
die liefdevol steeds weer blijft zorgen.
Laat jullie hart in dankbaarheid,
vol vreugde tot Hem overstromen.
Ook naar elkaar, blijf toegewijd,
in liefd’ aan beiden overkomen.

Onthoudt dat liefd’ het draagvlak is,
in goede en in kwade tijden.
In tijd van licht en duisternis,
in tijd van moeiten en van lijden.
Leef hecht tezamen met de Heer,
dan zal het snoer niet snel verbreken.
Dat sterk drievoudig keer op keer,
als onverbreekbaar is gebleken.

Christelijk huwelijk gedicht 9

In jou doe ik de Heer herkennen.
Door jou straalt Christus liefde uit.
Ik zie Zijn lichtglans in jouw ogen.
Jij weet je van de Heer Zijn bruid.

Jij koos in eenvoud stil te leven.
In ’t vaste ritme van de tijd.
Door muren in ’t gebed omgeven.
Met hart en ziel Hem toegewijd.

Jouw beden dragen ’s werelds noden.
Bewogen tot de Heer omhoog.
Die met jouw zusters aangeboden.
Het teken zijn van liefd betoog.

Jouw leven, arbeid, biddend smeken.
Is dienstbaar zijn, wordend steeds meer.
De wereld wordt door jou bekeken.
Met ’t oog, de liefde van de Heer.

Telkens als ik de klok hoor luiden.
Die jou weer oproept tot gebed.
Denk ik aan jou en al die bruiden.
Waarop Christus Zijn stempel zet.

Christelijk huwelijk gedicht 10

Houd de beloften eens gegeven
met trouw en liefde steeds in stand
die zijn de basis voor elk leven
daarvoor schonk je elkaar de hand.

Het vraagt soms samen moeizaam strijden
bij tegenslag en tegenwind.
Wanneer men samen soms moet lijden
en in een stormwind zich bevindt.

Maar zij die op de Heer vertrouwen
weten zich altijd welbewaard.
Zij zullen d’ uitkomst weer aanschouwen
die God hen zendt naar deze aard.

Want God Hij gaf ook Zijn beloften
dat Hij altijd met ons zou zijn.
Ook God houdt zich aan Zijn geloften
ons klinkt steeds toe het: Gij zijt Mijn.

Hoera een huwelijk! Alvast gefeliciteerd en veel plezier! Hopelijk kunt u met de gedichtjes op deze site de feeststemming nog meer vergroten. De gedichten zoals u ze kunt vinden op deze site kunt u bijvoorbeeld goed gebruiken tijdens een toost, of als tekst op een felicitatie kaartje. Hoe u de huwelijk gedichten ook gebruikt, veel plezier ermee!

Zoals u kunt lezen zijn de bovenstaande Christelijke huwelijk gedichten erg gebouwd en geschreven om het gevoel van liefde. De Christelijk huwelijk gedichten zijn voornamelijk gericht aan Christenen maar kunnen ook prima gebruikt worden voor niet Christelijke huwelijken.